cs clan

 
 

Danmarks ældste og største turnerings og event arrangør indenfor esport/gaming

 
 
csHOME

csHVAD ER ESPORT?
csOM SLAP.dk

csREGLER
strikeSPONSORER

Counter StrikeKALENDER
Counter StrikeCS 1.6
Counter StrikeCS SOURCE
Counter StrikeCZ

slapSLAP LIVE / EVENTS
slapSLAP CUPS
CounterSERVERLISTEN

Counter StrikeNYHEDER
Counter StrikeNYHEDSBREV
slapARTIKLER
slapINTERVIEWS
slapBLOGS
CounterFORUM

slapDOWNLOADS
slapFOTOGALLERI

strikeLINKS
strikeTILMELDING
strikeKONTAKT
strike
strikeAVANCERET SØG
Zahid ButtLOGIN

sui
Zahid Buttby multibit
 

21-09-2021   
ARTIKLER - Opbygning af en stabil clan.
Af Sui
Opbygning af en clan set fra en CL's synsvinkel.

Baggrunden for denne artikel er de utallige spørgsmål på irc, msn, mail osv. jeg er blevet stillet gennem tiden. Spørgsmål omkring: Hvordan får man en clan til at køre? Hvordan håndterer man konflikter? Hvad er vigtigt for en clan? - osv. osv. Så derfor vil jeg - med stor fare for at blive flamed :-) - kort gennemgå, hvad jeg synes er vigtigt for at opbygge en stabil clan.

Når man bygger noget op som har med mennesker at gøre, så findes der ingen facitliste! Det vil sige at ingen har den rigtige eller forkerte måde at gøre tingene på. Forskellige situationer kræver forskellige reaktioner, samt måder at håndtere tingene på, ligesom forskellige personer har forskellige måder at håndtere ting på.

Derfor er dette ikke et forsøg på at vise, at det, vi gør i SLAP, er den ultimative løsning. Det er mere ment som input/inspiration til dem, som måske render rundt med en CL i maven, og lyst til at starte egen clan.

Jeg er ikke en CL der er fløjet fra clan til clan, og samlet erfaring på den måde. Jeg startede med SLAP i tidernes morgen, og har fungeret som CL siden da. Jeg vil gerne, lige kort starte med at give jer baggrunden for SLAPs fødsel, og frem til i dag.

Hele balladen startede i sommeren 2001, hvor et par af gutterne mente, at firmanetværket egentlig ikke blev udnyttet optimalt. Vi hentede forskellige spil på nettet, og fandt efter flere forsøg ud af, at det skulle være Counter Strike. Vi købte efterfølgende en CS-skive hver.

I starten var det fint at spille lan, men hurtigt meldte behovet sig for at spille mod andre på nettet. Som mange andre oplevede vi problemerne med at finde egnede FFA servere, og når man så endelig kom ind på en god server, så rendte vi ind i cheaters, lamerz, og - ja i kender selv historien.
En dag i faldt vi over en server, som ofte stod tom. Vi blev hurtig gode stamkunder. Efter noget tid begyndte andre claner også at komme til. De fleste af os var på daværende tidspunkt noobs (mange er det stadig :-) ) En gang undervejs mistede vi 4 af de members, som var med til at starte SLAP. De fik lyst til at prøve kræfter med en anden clan. Derfor startede jeg fra bunden af igen, med kun MightyButt fra det oprindelige team. Så startede jagten på gode folk. Her var min primære interesse at finde folk, som ikke alene var i stand til at løfte et team, men også ville yde en indsats i forhold til Ligaen. Men det er en helt anden historie :-)

Stortset alle medlemmer er med til yde en indsats til både clanen og ligaen på hver deres måde - og jeg vil vove at påstå at vi i dag har Danmarks absolut bedst adminteam - inkl. de trusted members som ikke er del af selve clan SLAP.

Sådan blev Clanen SLAP - i korte træk skabt som den er i dag.

Clan SLAP

Tilbage til emnet :-)

Når du starter en clan op, er det vigtigt at du gøre dig nogle tanker om hvad det er du vil med clanen, dvs. sætte nogle mål op. Eksempelvis:
 • En ambitiøs clan, som kan matche sig med de store på cs scenen.
 • En hyggeclan, hvor I skal have det sjovt.
 • En clan, som hygger, men spiller for at vinde og udvikle deres spil.
Når du har afklaret det, skal du at vurdere, hvor realistisk det opsatte mål er - set i forhold til dine egne evner og ambitioner - samt den tid du vil bruge på det. Jo højere mål, des mere arbejde.

Jeg vil tage udgangspunkt i flg.:
 • Du ønsker at lave en clan, som skal have et godt socialt samvær, og samtidig udvikle sig til at gøre sig gældende indenfor et par mindre og mellemstore turneringer.
 • Navn, domæne, hjemmeside og IRC channel er på plads.
 • Members er på plads.
Der er rigtige mange ting at tage højde for som CL, men jeg vil nøjes med at beskrive de 3 overordnede punkter, som efter min mening er allervigtigst i opbygningen af en stabil clan.

1. HIERARKI.
2. DISCIPLIN.
3. KOMUNIKATION.


1. HIERARKI.
Hvis man ønsker at lave en seriøs clan, så duer det ikke med en demokratisk opbygning, hvor alle skal være med til at bestemme alt - det holder SJÆLDENT i længden. Der vil altid være nogen, der bliver sure over flertalsafgørelser der går dem imod. Dermed ikke sagt, at alle ikke skal have lov til at komme med input. Alle skal komme med forslag og på den måde være med til at udvikle clanen. Der skal bare være en der kan skære igennem og tage beslutningerne, det er så ham/hende vi kalder Clan Leder (CL).

CL's fornemmeste opgaver er at uddelegere ansvar og lave langsigtet planlægning. Dvs. blandt sine members, at udpege dem, der har den største styrke inden for CS spillets områder, og så lade dem få ansvaret for det.

Når først hierarkiet som beskrevet forneden, er på plads, er det vigtigt at støtte op om de enkelte funktioner, så det hele tiden bliver at parløb mellem de ansvarshavende og dig selv som CL - det skaber grundlag for bedre beslutninger, samt at du konstant har en finger på pulsen hele vejen rundt i clanen.

De 4 "stillinger" du primært skal fokusere på:
 • Tacsleder (TL)
 • Wararrangør (WA)
 • Tekniker til hjemmeside, IRC channel, intern support etc.
 • Kampleder
Alle disse "stillinger" kan besættes af en eller flere personer. Det vigtige er, at alle i clanen ved hvem der har ansvaret for hvad.

TACSLEDER (TL)
For en TL er det vigtigt, at vedkommende ikke kun har kendskab til lave taktikker, men også er i stand til videreformidle budskaber på en måde, så alle forstår det. Det betyder så også, at kunne skelne personer, og forstå hvordan de enkelte members skal have taktikken serveret.
En TL skal endvidere kunne se de stærke og svage sider af de enkelte members, og udnytte det i sin taktik.

For dig som CL er det vigtigt, at du hele tiden sørger for, at TL får det nødvendig backup i forhold til resten af clanen - Dette kan f.eks. klares ved gentagne gange at gøre de øvrige members opmærksomme på, at de skal lytte, kom på server til tiden ved træning etc.

I forhold til taktikker er det en god ide at påvirke TL for hele tiden at udvikle sine taktikker - selvom der er fordele ved at taktikken på et givent map bliver så indøvet at det faktisk ligger på rygmarven, så er det vigtigt at blive ved med at forbedre ens svage sider - og dem vil der altid være nogen af.

Hvis I er mere end 5 members så lave nogle basale regler for, hvem der stiller i en kamp. F.eks. kan det være således, at ved vigtige kampe stiller I så vidt muligt med stærkeste hold. På denne måde undgår I sure miner, når/hvis nogen skal stå over en kamp.

WARARRANGØR (WA)
En WAs primære opgave er at arrangere kampe. Dette indebærer at skulle lave aftaler med forskellige modstandere, hvad enten det er træning eller kamp. Det lyder måske simpelt - men det er det ikke! WA skal koordinere 5 spillere med hensyn til tid, server, pass osv., samt lige et par reserver, hvis noget skulle gå galt. Alt kan gå galt under disse manøvrer. Folk får ikke lige læst mailen ordentligt, og tager fejl af tiden og serveren osv.

I samarbejde med WA skal du sørge for at sætte nogle meget klare regler for hvordan I håndter hele kamp planlægning. Det kan f.eks. være en gode ide at lade folk lave tilmelding til en kamp via hjemmeside, irc eller lign. Så alle hele tiden kan følge med i hvem der gør hvad og hvornår.

Samarbejdet med både TL og WA er en fin balancegang - for de må ikke have en oplevelse af, at du direkte blander dig i deres ansvarsområde.

TEKNIKER
Det er vigtigt at have en person som kan styre det tekniske af. Det behøver ikke at være en spillende member. Ansvarsområdet er i første omgang hjemmeside, irc channel, evt. opsætning af servere og lign.

En hjemmeside med tilhørende lukket forum kan f.eks. være vigtigt for den løbede kommunikation blandt alle clanmembers, og vil således også naturligt være en kommunikationsvej fra dig ud til members.

IRC er ved at være et must da rigtig mange claner efterhånden har taget det til sig.

Er der mulighed for det vil egen CW server være en enorm fordel til både træning og kampe.

KAMPLEDER
Kamplederen er den der styrer under kampen. Det er vigtigt at vedkommende har den fornødne gennemslagskraft og forståelse for taktikken. Kamplederen vil ofte være samme person som TL.

Et af de vigtigste områder du som CL skal hjælpe kamplederen med er at sørge for at vedkommende får den nødvendige ro til at styre under kamp. Det er meget vigtigt at folk ikke råber og skriger så kamplederen kan styre kampen af. Ligeledes er det en skidt ide at begynde at komme med forslag til taktikker under en kamp, medmindre kamplederen selv beder om hjælp.

Når det er fastlagt hvem der har ansvaret for hvad, er det vigtigt at alle i clanen respekterer det. Hvis de pågældende ansvarsområder er lagt ud i andre hænder end CL selv, er det vigtigt at CL stiller de overordnede rammer til rådighed, inden for hvilke den ansvarlige kan arbejde uden indblanding fra CL selv. Lad dem der har opgaver i clanen få fred til at løse opgaverne, uden utidig indblanding.

Dernæst kan det være en god ide at have klar politik for hvem der ansvaret, hvis f.eks. CL, WA eller TL er bortrejst eller lign. Alt for ofte ser jeg problemer når nøglepersonerne ikke er til at få fat i. Det er også en god ide at have hierarkiet beskrevet på hjemmesiden, hvor der er sat navn på de forskellige personer, samt hvad de enkelte har af opgaver/ansvarsområder. Når alt dette er sagt omkring hierarkiet er det vigtigt at CL sørger for at alle i clanen, som har lyst og evner får mulighed for at deltage i de forskellige debatter der kan være omkring clanen.

Du skal som CL sørge for at der ikke er nogen der føler sig "tilovers" eller "tilsidesat".

2. DISCIPLIN.
Disciplin er af afgørende betydning for en clans overlevelse.
Man kan godt være rygende uenige om noget, men de beslutninger der bliver taget af de ansvarshavende skal respekteres og følges af samtlige members.

Disciplin kan jo være mange ting, men jeg vil lige trække de punkter frem, som jeg mener er de vigtigste:
 • Når der aftales kamp/træning så mød op - og mød op til den aftalte tid.
 • Når TL "underviser" så lad ham tale uden indblanding.
 • Lad kamplederen styre under kamp uden indblanding fra nogen.
 • Hvis der opstår konflikter så lad kamplederen snakke med modstanderen.
 • Hold taktikken under kampen - er der gode ideer, så tag det op under træning.
3. KOMMUNIKATION.
En simpel regel der er brugbar alle steder omkring CS - SNAK SAMMEN - på en sober og god måde. Det er vigtigt at du som CL er bevidst omkring, hvordan members kommunikerer indbyrdes og udadtil. Ofte vil CL's måde at snakke på, smitte af på de andre - så gå foran med et godt eksempel.

GENERELT:
Alt kan siges på forskellige måder. Hvis du siger noget negativt - forvent da også at få noget negativt igen. Være opmærksom på hvordan members taler sammen indbyrdes, man kan ofte fange kommende konflikter ved at lytte ordentligt.

INDBYRDES SNAK:
Hvis members generelt har en hård tone (som det kan være tilfældet i mange claner) så tag emnet op gentagne gange, således at folk forstår vigtigheden af at holde en ordentlig tone. Snakker man ordentlig til hinanden kan man til gengæld ofte få sagt alt hvad man har på hjertet, uden at der opstår konflikter og misforståelser.
Holdes en sober tone indbyrdes vil det afspejle sig i omgang med andre udenfor clanen.

UDADTIL:
Have klare retningslinier for, hvem der siger hvad og hvornår. Kommunikationen udadtil, og måden det foregår på skaber clanens ry. Ingen ønsker at blive kendt som clanen der sviner andre til, whiner eller lign. Ved at føre en god tone udadtil, sikrer man således clanen en god omtale.
Disse ting sikrer at:
Alle i clanen har lyst til at blive, og i højere grad motiveres til at gøre deres del af arbejdet. Det er nemmere at tiltrække folk med gode egenskaber, så man også sikrer clanens overlevelse på længere sigt. Det gør samarbejdet med andre betydeligt nemmere, da man opnår en vis respekt.

En clans ry skabes på baggrund af mange ting. F.eks. medlemmernes opførsel, lysten til at hjælpe andre, services der stilles til rådighed på hjemmeside, og skills. Skills ved alle hvad går ud på, så jeg vil nøjes med at gennemgå de ting, som er de vigtigste når man nu en gang ikke er en topclan.

De ting man i hvert fald ikke skal gøre:
Lad være med hele tiden at reklamere for clanen og jer selv, da det virker negativt på mange.
Lad være med at prale om jer selv eller clanen - det virker negativt.

Når I skriver i forums, irc, tagwalls og andre steder skal I huske at I repræsenterer hele clanen, så tænk jer om en ekstra gang inden i skriver. Når Iformulerer jer så husk at ting kan siges på mange måder. Selv små indlæg, vittige kommentarer og lign. kan have enorm betydning.

Deltag i de seriøse debatter med velovervejede forslag/indlæg. Kom med fornuftige argumenter/ideer.

Hvis nogen spørger om noget i har forstand på, så hjælp dem.

Der er rigtige mange der ynder at komme med små fikse, og smarte kommentarer. Men det kan man først tillade sig når man har opnået et vist rygte - så er tolerancen noget større. Så indtil da prøv at undgå alle de her små sjove smarte kommentarer undervejs.

Generelt vær høflig og behjælpelig. Det betyder også at hvis folk spørger jer om noget, så brug lige et par minutter til at svare dem.

Hvis du ser at nogle af dine members er ved at rode sig ud i noget mudderkastning eller lign. med andre, så overtag konflikten og løs den på en sober måde. På den måde får man både løst problemet og member føler at du støtter op, når der er behov for det.

Ryet og derved stabiliteten er afhængig af , at alle clanmembers støtter op. Er der bare en der har lidt temperament, og fyrer et par finker af panden hist og pist, kan det være ødelæggende for hele clanen.

UNDER SPIL - CW, PCW, FFA:
Nogle enkelte punkter der kan være gode at indarbejde i clanen:

Klare regler for hvordan I snakker sammen under kamp. Det hjælper f.eks. ikke at man siger "DE ER HER", og når hele holdet så fiser over er der kun 2 modstander og bomben er i mellemtiden plantet på det andet bombested. Det ender ofte med lidt irritation mellem members hvis man mister en runde pga. dette.

Hvis der opstår problemer under en kamp, er det kun kamplederen der taler - lige præcis dette punkt, betyder utroligt meget for udfaldet af en kamp.

Når der er problemer er det kamplederens opgave, at holde hovedet koldt, samt at holde et pænt sprogbrug. Hvis der skal forhandles - så stræk jer så langt som overhovedet muligt - vær så large som overhovedet muligt. Selv om en beslutning kan være til ulempe lige i denne ene kamp, kan det faktisk være en fordel i det lange løb - folk husker sådan noget.

Hvis folk sviner jer til, så skal i være cool nok til at tåle det, og ikke give igen af samme skuffe - det skaber et godt ry! Hvis folk sviner jer til under ffa, så svar dem igen med noget pænt. Hver gang nogen siger noget grimt til jer, så svar igen med noget nice. I vil blive overrasket over hvilken psykologisk påvirkning det har både på den i snakker med, men også alle de andre spillere.

Jeg vil afslutte kommunikationsdelen ved at sige at du som CL skal sørge for at alle members har forstået de regler og retningslinier du som CL har valgt for clanen.

SMÅ HINTS
Til sidst vil jeg lige komme med et par korte kommentarer, som måske kan være en pil i den rigtige retning.

Hold tæt kontakt til alle members. Sørg for hele tiden at have en finger på pulsen med clanen som helhed.

Hvis du vælger at uddelegere ansvarsområder, så sørg for at holde en løbende dialog med de enkelte, om lige netop deres ansvarsområder. Giv dem oplevelsen af at du giver dem noget samarbejde for clanens bedste.

Sørg for at der etableres noget træning i en eller anden fast form, så alle har noget at forholde sig til.

Når du vælger den turnering I skal deltage i, så lad være med at lade dig forblænde af hvor storslået en turnering kan være, eller hvor store præmierne er. Find hellere en turnering som matcher jeres nuværende stadie. Det er ligeså dårlig en oplevelse at spille i en turnering hvor modstanderne er stærkere end en selv, som det er at spille i en turnering hvor man ikke får noget modstand.
(du kan finde andre turneringer under links).

Hvis du går rundt og planlægger noget så husk at give de andre i clanen løbende information, så de ved at der sker noget.

Udøv langsigtet planlægning. F.eks. arrangere jeres kampe i god tid, i stedet for de hurtige "her og nu" kampe. Sørge for at have nogle klare målsætninger som f.eks. "Vi skal først komme på top 10 i denne turnering - derefter skal vi have os tilmeldt en større turnering".

Tænk langsigtet i alle de beslutninger du tager omkring clanen.

Husk nogle generelle menneskelige ting:

Vi er alle mennesker, og mennesker laver fejl - sådan er det bare. Derimod er det vigtigt at vi lære af vore fejl. Husker man dette så er det meget nemmere at tilgive og forstå, og derved nemmere at komme videre i alle henseender.

Hvor der er mere end 1 person, vil der være gnidninger og uoverenstemmelser - det er næsten umuligt at undgå. Man kan ikke være gode venner eller enige med alle - men det er dog vigtigt at man alle respekterer hinanden og støtter op om de beslutninger der bliver taget undervejs.

I bund og grund spiller folk for at få underholdning - hvilket betyder at uanset hvor seriøs man er må man ikke miste det at have det sjovt sammen. En clan der ikke har det sjovt sammen - vil sjældent kunne holde i længden. Du har som CL en meget stor betydning for hvilken atmosfære clanen fungerer under.

Du kan kommenter denne artikel her
- Artikler forside
- Produktanmeldelser
- Tweaks
- Våben guides
- Mapanmeldelser
- Slap test dummies
- BLOG-SEKTION


 
Counter Strike - counterstrike
Counter Strike - counterstrike

Counter strike counterstrike cstrike cs spilservere esport e-sport serverhosting SLAP.


© slap.dk * optimeret til 1024 x 768 * optimeret til IEX 5.0
 
 
MOVIES

DR - Danish Esport Awards 2007
SLAP LIVE Tappehallen Cult Party (zip-36MB)
SLAP LIVE Ballerup Superaren (zip-13MB)
Battlefield Nordisk Mesterskab (zip-5MB)

INTERVIEWS